Salon Nail REEL – ÚC

Thiết kế nội thất Salon Nail REEL – ÚC

Dự Án:  Nail REEL – ÚC
Đơn vị thiết kế: Hoàng Minh Decor
Địa điểm: Tiền Giang
Chủ đầu tư: Nail REEL – ÚC

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ NỘI THẤT NAIL REEL-ÚC