Trà sữa TOCO TOCO, Nguyễn Tri Phương Quận 10

Trà sữa TOCO TOCO, Nguyễn Tri Phương Quận 10

HÌNH ẢNH DỰ ÁN