TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI WHITE PALACE

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIẾT KẾ THI CÔNG HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI WHITE PALACE: