Những điều cần lưu ý khi thiết kế một không gian văn phòng

Thiết kế văn phòng có thể cực kỳ thú vị nhưng đó cũng là một nhiệm vụ lớn và một cam kết lớn. Dưới đây là một vài điểm bạn sẽ muốn xem xét khi thiết kế văn phòng mới của mình. Bố…